Länkar

Här hittar ni intressanta länkar för vidare fördjupning kring arbetsintegrerande sociala företag och samverkanspartners.

Skoopi Riksorganisation

Skoopi är intresseorganisationen för arbetsintegrerande sociala företag. Vi har som övergripande ändamål att integrera människor som har svårigheter att få, och/eller behålla ett arbete, in i arbetsliv och samhälle.

Social Trade Göteborg

Sveriges första och enda säljföretag som arbetar för inkluderande och anställning för varje människa. Social Trade bildades 2015 för att skapa arbete och stöd till människor som varit utanför arbetsmarknaden under lång tid. Vi samlar Västsveriges sociala företag under samma tak för att skapa nya jobb och tjänster.

Coompanion Göteborgsregionen

Kostnadsfri rådgivning till alla som vill starta, driva eller utveckla företag tillsammans. Hjälper till att starta nya företag och utvecklar de som redan kommit igång. Erbjuder tjänster inom affärsutveckling, ekonomi, juridik, kommunikation och mycket annat.

Göteborgsregionens sociala ekonomi

Göteborgsregionens sociala ekonomi (GSE) är en förening för paraplyorganisationer som tillsammans representerar tusentals medlemmar. Verkar för att medlemsorganisationerna är synliga i samhället, sprider kunskap om den viktiga arbete alla gör och ska bidra till att stärka den sociala ekonomin i Göteborgsregionen.

Fremia

Fremia är en arbetsgivarförening för verksamheter i huvudsak inom kooperation, civilsamhälle, idéburen välfärd och samhällsnytta samt medarbetar- eller partnerägda företag. Har kollektivavtal för arbetsintegrerande sociala företag.

Strategi för sociala företag

Kommunstyrelsen beslutade i maj 2017 att ge Social resursnämnd i uppdrag att göra en översyn av Strategin för stöd till sociala företag som antogs 2015. Under 2018 tog social resursförvaltningen fram en strategi för stöd till arbetsintegrerande sociala företag, som är en företagsform med två verksamhetsgrenar. Den ena delen är kommersiell (produktion/tjänster) och den andra delen handlar om att ge människor som har svårt att komma in på den reguljära arbetsmarknaden en möjlighet att utvecklas och lyckas. Arbetsintegrerade sociala företag behöver flera samarbetspartners för att lyckas med sitt uppdrag. Under framtagandet av strategin har samverkan skett med parter från civilsamhället, Arbvux och BRG.

Socialresursnämnd fastställde strategin.

Social resursförvaltnings strategi för stöd till sociala företag (pdf-fil)

Överenskommelse mellan Göteborgs Stad och civilsamhällets organisationer

År 2012 tog kommunfullmäktige, efter dialog med civilsamhället, beslutet om en överenskommelse om samverkan mellan civilsamhällets organisationer och Göteborgs Stad. Drygt 100 organisationer har undertecknat överenskommelsen.

Överenskommelsen mellan Västra Götalandsregionen och det civila samhället

Överenskommelsen togs fram 2014 som en viktig drivkraft för både demokrati och välfärd. Syftet med överenskommelsen är att tillsammans identifiera behov och möjligheter för stärkt samverkan mellan det civila samhället och Västra Götalandsregionen.