Välkomna till Skoopi Göteborgsregionen!

Skoopi Göteborgsregionen är en del av riksorganisationen Skoopi. Distriktets medlemmar består av de arbetsintegrerande sociala företagen (ASF) som är medlemmar i Skoopi och även vill vara med regionalt. Vi är ett distrikt som är en egen juridisk person med eget organisationsnummer.

SKOOPI-Göteborgsregionen bildades 2013 och består av ett 30 tal regionala medlemsföretag. Medlemsföretagen är arbetsintegrerande sociala företag (ASF). Läs mer om våra medlemsföretag på fliken medlemmar.

Skoopi Göteborgsregionen ska bistå sina medlemmar med kunskap och stödja de arbetsintegrerande sociala företagen i deras arbete och utveckling. Vi ska verka för att stimulera till att fler arbetsintegrerande sociala företag bildas i Göteborgsregionen samt verka för ett regionalt samarbete.

Vi har som övergripande ändamål att integrera människor som har svårigheter att få, och/eller behålla ett arbete, in i arbetsliv och samhälle.