Vi kombinerar i år årsmötet med medlemsmöte med information från Göteborgs Stads Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltning om deras arbete och deras nya uppdrag kring arbetsrehabilitering.

Datum: den 18:e maj kl 13.00-16.00 hos Forum Skill på Lillatorpsgatan 10. Motioner till årsstämman samt nomineringar sänds senast 8:e april till info@skoopigr.se.