SOCIALA FÖRETAGENS INTRESSEORG. I GÖTEBORGSREGIONEN (SKOOPI-GR)

Org.nummer: 802487-5570

Besöksadress: Vägen ut! Kooperativen, Fiskhamnsgatan 41D,
414 58 Göteborg, tel: 031-711 61 50

Vill ni komma i kontakt med Skoopi gr – vänligen maila på info@skoopigr.se
Här nedan finner du även kontaktuppgifter till den nuvarande styrelsen:

Skoopi GR:s styrelse 2020

Pernilla Svebo, Vägen ut! Kooperativen, ordförande
Mail: pernilla@vagenut.coop

Ordinarie ledamöter:

Ancii Hult, Forum Skill, mail: ancii.hult@forumskill.se
Marie-Louise Hård af Segerstad, Gf-Sak, mail: marie-louise.hafs@gfsak.se
Viggo Oterhals, Grimbo bilvård, mail: viggo.oterhals@gmail.com
Mikael Wernersson, mail: bigchief_111@yahoo.se

Suppleanter:

Jerker Halling, Vägen ut! Returum, mail: jerkerhalling@hotmail.com
Ulla-Carin Hedin, mail: ulla-carin.hedin@socwork.gu.se
Anna-Runa Kax, Forum Skill, mail: annaruna.kax@forumskill.se
Gunilla Klingensjö, Vägen ut! Kooperativen,
mail: gunilla.klingensjo@vagenut.coop
Linda Simemark, Basta Väst, mail: Linda.Simemark@basta.se