På grund av smittspridningen under pandemin har vi beslutat ställa in det planerade medlemsmötet i mars 2021. Senare i vår blir det ÅRSSTÄMMA med sedvanliga årsmötesförhandlingar och FÖREDRAG om omorganisationen inom Göteborg Stad.

Preliminärt datum: den 27 maj kl 9.30 – 12 ute på Lärjeåns Kök och Trädgårdar. Det kommer utgå separat kallelse till alla medlemmar till årsstämman i början av april månad. Motioner till årsstämman kan sändas in till styrelsen före den 1 mars 2021.