SOCIALA FÖRETAGENS INTRESSEORG. I GÖTEBORGSREGIONEN (SKOOPI-GR)

Org.nummer: 802487-5570

Besöksadress

FISKHAMNSGATAN 41 D
414 58 Göteborg
Västra Götalands län

 

E-post: info@skoopigr.se

Webbansvarig: Mikael Wernersson