Hur din förening blir medlem:

Arbetsintegrerande sociala företag som önskar bli medlemmar i organisationen måste sända in en skriftlig ansökan med sina antagna stadgar samt en redogörelse över medarbetarnas delaktighet och ansvarstagande i företaget, till styrelsen som beslutar om medlemskapet.

Företaget måste också vara medlem i SKOOPI.