Hur din förening blir medlem:

Arbetsintegrerande sociala företag som önskar bli medlemmar i organisationen måste sända in en skriftlig ansökan per brev eller mejl med sina antagna stadgar samt en redogörelse över medarbetarnas delaktighet och ansvarstagande i företaget, till styrelsen som beslutar om medlemskapet. Företaget måste också vara medlem i Skoopi.

Medlemsavgiften i Skoopi GR är 500 kr/ år.

För medlemsavgiften får Ditt företag följande:

  • Information om aktuella frågor för ASF
  • Skoopi GR arbetar aktivt för att påverka upphandlingar och avtal
  • Påverkansmöjligheter inom Göteborgs Stad o. VG-regionen
  • Möjligheter att göra Ditt företags röst hörd lokalt och regionalt

Om Du har frågor kring eventuellt medlemskap, kontakta gärna någon i styrelsen och diskutera!
Kontaktuppgifter hittar du under fliken kontakt.