FRÄMJA ARBETSINTEGRERANDE SOCIALA FÖRETAG

Samverkan med arbetsintegrerande sociala företag, ASF, är ett viktigt verktyg för att skapa ett inkluderande och delaktigt samhälle, för alla. Runt om i Sverige idag finns det bra exempel på hur samverkan mellan kommuner, regioner och ASF skapar en god utveckling i lokalsamhället.

Läs mer i foldern Främja arbetsintegrerande sociala företag.