-Vi följer den digitala trenden och inbjuder till digital dialog med styrelsen i Skoopi GR torsdagen den 12 november kl 11-12. Om Du önskar delta med frågor och diskussion den 12 november, sänd ett mail till pernilla@vagenut.coop senast 4 november, så får Du en länk till mötet.

-I mars 2021 kommer vi (förhoppningsvis) anordna ett fysiskt medlemsmöte med inbjudna gäster. Temat blir troligen omorganisationen inom Göteborgs stad. Senare i vår (april/maj) blir det sedvanlig årsstämma. Motioner skall inlämnas till styrelsen skriftligen senast 15 februari enligt stadgarna.

-Under verksamhetsåret pågår rekrytering av nya medlemsföretag till föreningen. Har Du frågor om detta eller något annat, är Du välkommen att kontakta någon i styrelsen per mail, se namn och mailadresser under kontakt.