SKOOPI (riks): Kallelse till Årsstämmodag fredag 27 april 2018

Kallelse/inbjudan till Årsstämmodag!

TID: Fredagen den 27 april 2018 kl.10.00-16.00
PLATS: Postmuseum, Lilla Nygatan 6, Stockholm. T-bana Gamla stan, eller 15 minuters promenad från Centralstationen i Stockholm.

PROGRAM
Kl.09.30   Kaffe/te & smörgås serveras

Kl.10.00   Välkomsthälsning, Penilla Gunther, ordförande SKOOPI
Kl.10.15   Presentation av certifieringsprocessen – tio pilotföretag som får testa! Kristofer Pethreus, projektledare Swedish Standards Institute, Jan Edén, KFO
Kl.11.30   Presentation av projekt, Sofia Modigh, verksamhetschef SKOOPI
Projekt: Näringslivssamverkan & Nätverk
Projekt: ASF-akademin
Kl.12.00 Lunch på Postmuseums restaurang Treskillingen

Kl.13.00  Årsstämma – Avtackningar
Kl.16.00 Avslutning med kaffe/te & kaka

SKOOPI står för mat & fika. Resa & logi står medlemsföretag/deltagare själva för.

Kvällsaktivitet för dem som önskar – obs anmäla även till detta!
Kl.18.30 Middag på Lilla Karachi, Munkbrogatan 9 – till självkostnadspris.

ANMÄLAN med namn på ombud eller person och medlemsföretag skickas senast den 19 april till Sofia Modigh, på epost sofia.modigh@skoopi.coop. Ange behov av särskild kost.

Stämmohandlingarna hämtar du här:
Kallelse
Handlingar
Ekonomi
Ekonomi utbytessida